Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním údajů obsažených v tomto formuláři správcem osobních údajů společností CCC Czech, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, Česká republika, IČ: 268 48 601. 

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv přístupu k osobním údajům a dalších práv vyplývajících z ustanovení §12 a §21 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv bezplatně odvolat e-mailem odeslaným na adresu ccc@cccnakupy.cz s následujícím sdělením v předmětu zprávy: odhlášení z databáze. 

Plné znění zásad pro ochranu osobních údajů naleznete zde.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení v souladu s úpravou obsaženou v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správně pro statistické účely, a to pro vnitřní spotřebu správce.